SAMORZĄD UCZNIOWSKI

Zebranie Samorządu Uczniowskiego. W składzie: p. Maria – opiekun samorządu Aleksandra – przewodnicząca Dawid – zastępca Gabrysia – skarbnik/ sekretarz Zuzia- Członek Działają pełną parą. Czekamy na pierwsze realizacje pomysłów!

Wolontariat szkolny!

Akcja wolontariacka w naszej szkole! Do końca września zbierane są dary dla podopiecznych schroniska Azroki Stowarzyszenie Pomocy Zwierzętom „Azyl” – Schronisko Azorki Gorzów Wlkp.  Dary przyjmuje klasa II . #jesteśmydumni Gratulujemy uczniom takiej inicjatywy!

Badania lekarskie!

Badanie lekarskie mające na celu ocenę możliwości pobierania nauki w zawodzie fryzjer i wykonywania praktyk w pracowni fryzjerskiej odbędzie się: 16.09.br (czwartek) godz. 13:00 w sali nr 14 Obecność klasy I obowiązkowa! Osoby z klas II dostaną informacje od wychowawcy.