Dlaczego warto się uczyć

Dlaczego warto się uczyć:

1. Wiedza to władza
Ucząc się zdobywasz wiedzę. Wiedza to ogół informacji, ale też umiejętność ich użycia. Jest ona niezwykle ważna, ponieważ żyjemy w społeczeństwie informacyjnym. Informacja traktowana jest jak towar. To dobro niematerialne staje się równie lub nawet bardziej cenne od dóbr materialnych. Odpowiednio użyta wiedza daje przewagę nad innymi. Niestety zasada ta nie działa w obie strony – brak wiedzy nie oznacza braku władzy.

2. Lepsze rozumienie
Rozumienie to wynik procesu myślowego – umysłowych porównań, analiz, syntez. Może być ono płytsze lub głębsze, węższe lub pełniejsze. To umiejętność, którą można, a nawet trzeba (wy)ćwiczyć. Jednym z najlepszych sposobów jest uczenie się. Dlaczego? Odpowiedź jest bardzo prosta. Aby porównywać, rozkładać, łączyć, trzeba mieć co. I tego czegoś – danych – dostarcza uczenie. Jakość rozumienia jest wprost proporcjonalna do rozwoju intelektualnego. A ten jest nierozerwalnie związany z aktywnością mózgu.

3. Mózg korzysta
Tak jak ćwiczenia fizyczne wzmacniają mięśnie, tak wysiłek umysłowy, a więc i uczenie się ma korzystny wpływ na mózg. Kluczem jest tu neuroplastyczność, czyli możliwość zmiany własności komórek nerwowych pod wpływem bodźców środowiskowych. Lee Osterhout, Andrew Poliakov i inni wykazali, że takim bodźcem jest na przykład uczenie się drugiego języka. Wskazane jest uczenie się przez całe życie – aby mieć lepszą pamięć, spowolnić powodowaną starzeniem się degradację mózgu i zmniejszyć ryzyko wystąpienia demencji czy choroby Alzheimera.

4. Ucz się, będziesz zdrowszy
Dlaczego warto się uczyć? Dla zdrowia! Badania przeprowadzone przez Leona Feinsteina, Ricardo Sabatesa i innych wykazały, że istnieje ścisły związek między edukacją a zdrowiem oraz determinantami zdrowia. Oczywiście, edukacja nie wpływa na zdrowie w izolacji od innych czynników. Według londyńskich naukowców edukacja jest ważnym mechanizmem poprawiającym zdrowie i dobrobyt jednostek, ponieważ zmniejsza potrzebę opieki zdrowotnej poprzez wspomaganie rozwoju i promocję zdrowego trybu życia oraz właściwych wyborów. Badania Cathie Hammond potwierdziły zaś, że uczenie się przez całe życie znacząco wzmacnia odporność emocjonalną i pozytywnie wpływa na zdrowie psychiczne.

5. Bezcenna satysfakcja
Nabywanie nowej wiedzy i umiejętności daje niesamowitą satysfakcję. Poszerzanie swoich horyzontów nie tylko jest przyjemne, ale też jest powodem do dumy – w końcu musieliśmy włożyć trochę wysiłku, by czegoś się nauczyć. Nie tylko my możemy być dumni, ale i nasi rodzice i dziadkowe. Kto nie chciałby ich uszczęśliwić?

6. Szansa na lepsze zatrudnienie
Uczenie nie tylko poszerza horyzonty, ale przede wszystkim zwiększa nasze kwalifikacje. Większe kwalifikacje zaś bardzo zwiększają nasze szanse na lepsze zatrudnienie. Jeśli pracodawca musi wybierać między dwoma kandydatami, to podpisze umowę z tym, który przyniesie więcej korzyści firmie. A większe korzyści przyniesie osoba, która więcej wie i więcej umie.

7. Bogatsza osobowość
Dlaczego warto się uczyć? By mieć większe powodzenie i być bardziej lubianym dzięki bogatszej, ciekawszej osobowości. Im więcej wiemy i rozumiemy, tym przyjemniej się z nami przebywa. Wtedy bowiem możemy rozmawiać na różne tematy i nasz rozmówca się nie nudzi. Co więcej, naszą wiedzą i intelektem możemy zaimponować drugiej osobie.

8. Większa pokorność
Uczenie się nie tylko wzbogaca naszą osobowość, ale też pozwala stać się bardziej pokornym. Jak? Im więcej wiemy i rozumiemy, tym lepiej zdajemy sobie sprawę z tego, że jest to tylko kropla w morzu – „wiem, że nic nie wiem”, jak to ujął wielki myśliciel Sokrates. Co więcej, łatwiej dostrzegamy złożoność sytuacji i oddziałujących na nią czynników. To zmniejsza tendencję do łatwej, powierzchownej oceny, zwiększa powściągliwość.

9. Szansa na pomoc innym
Wciąż nie jesteś przekonany, dlaczego warto się uczyć? Może to rozwieje Twoje wątpliwości: ucząc się, stajesz się kolejnym potencjalnym wynalazcą. Kto wie? Może odkryjesz lekarstwo na raka lub skonstruujesz jakieś przydatne narzędzie dla osób z niepełnosprawnością? Jeśli nie będziemy się uczyć, to na pewno niczego takiego nie dokonamy.

10. Krok do lepszego świata
Nie, to nie idealizm. To ciąg przyczynowo-skutkowy. Ignorancja i agresja powodowana strachem przed tym, co obce, nieznane, inne są jednymi z głównych przyczyn konfliktów, zarówno tych na poziomie lokalnym, jak i globalnym. Edukacja dając wiedzę niweluje ignorancję, czyli jej brak. Lepsze rozumienie siebie i innych poprawia komunikację i ogranicza frustracje, co hamuje agresję. Zaś poprzez poznanie tego, co inne, wcześniej nieznane, zmniejsza lęk przed tym oraz zwiększa tolerancję. Wreszcie – właściwa edukacja chroni przed niebezpieczną indoktrynacją. Polecam obejrzeć lub przeczytać przemowę Malali Yousafzai, działaczki na rzecz edukacji i jednocześnie najmłodszej laureatki Nagrody Nobla.
Edukacja jest najsilniejszą bronią, jakiej możemy użyć, by zmienić świat

Nelson Mandela