Egzamin Zawodowy

1. Informacje dla zdających

2. Informatory o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w poszczególnych zawodach

3.  Podstawę prawną przeprowadzania egzaminu zawodowego wg Podstawy Programowej 2017

4. Arkusze

5. Zwolnienia z egzaminów

6. Procedury – informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu

7. Opłata za egzamin zawodowy

8. Przydatne strony

https://www.oke.poznan.pl

https://cke.gov.pl/egzamin-zawodowy