Rekrutacja

REKRUTACJA 2022/2023

Zapisy: ON-LINE lub w sekretariacie szkolnym


Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2022/23: