O Szkole

Zespół Szkół nr 1 przy WZDZ w Gorzowie Wlkp. oferuje kształcenie w Branżowej Szkole I stopnia WZDZ.

          Szkoła mieści się w centrum miasta. Blisko jest dworzec autobusowy, kolejowy    oraz przystanki komunikacji miejskiej. Szkoła posiada własne pracownie fryzjerskie do praktycznej nauki zawodu. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych i doświadczonych pedagogów, trenerów i praktyków. Kadrę dydaktyczną stanowią nauczyciele akademiccy z uniwersytetów i szkół wyższych, doświadczeni pedagodzy  oraz fryzjerzy praktycy.

          Nauka w branżowej szkole I stopnia trwa 3 lata. Uczeń przystępuje do egzaminu  zawodowego z kwalifikacji FRK.01. Egzamin jest bezpłatny, odbywa się w szkole, a przeprowadzany  jest przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Poznaniu.

          Po ukończeniu branżowej szkoły I stopnia absolwent uzyskuje wykształcenie zasadnicze branżowe, a po zdaniu egzaminu z jednej kwalifikacji otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie.

          Praktyki zawodowe odbywają się w szkole pod okiem wykwalifikowanych trenerów. Pracownie są bardzo bogato wyposażone w najnowszy sprzęt fryzjerski. Uczeń na zajęcia praktyczne przynosi tylko zestaw swoich grzebieni i nożyczek.  Praktyki są bezpłatne i odbywają się:

  • w pierwszym roku nauki – 1 raz w tygodniu po 6 godzin;
  • w drugim roku nauki – 2 razy w tygodniu po 5 godzin;
  • w trzecim roku nauki – 2 razy w tygodniu po 6 godzin.

          Szkoła współpracuje z warsztatami terapii zajęciowej, domami seniora oraz domami pomocy społecznej. Od lat przychodzą do nas stali klienci na darmowe strzyżenia.

          Uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w licznych konkursach fryzjerskich
w kraju jak i za granicą. Odnieśli wiele sukcesów i zdobyli między innymi Puchar Gdańska oraz Bursztynowy Grzebień.

          W czasie ferii uczniowie mają możliwość podnoszenia swoich umiejętności pod okiem wykwalifikowanej kadry fryzjerskiej. W tym celu organizowane są warsztaty prowadzone przez Mistrzów Polski w strzyżeniach i koloryzacji.

          W naszej szkole panuje wyjątkowa atmosfera! Jeżeli zależy Ci na przyjaznych reakcjach  miedzy uczniami i nauczycielami, koniecznie nas odwiedź! 

Serdecznie zapraszamy ?