Badania lekarskie!

Badanie lekarskie mające na celu ocenę możliwości pobierania nauki w zawodzie fryzjer i wykonywania praktyk w pracowni fryzjerskiej odbędzie się: 16.09.br (czwartek) godz. 13:00 w sali nr 14 Obecność klasy I obowiązkowa! Osoby z klas II dostaną informacje od wychowawcy.