Przydatne strony

  1. Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim

http://ko-gorzow.edu.pl/

  1. KOWEZIU – Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

http://www.koweziu.edu.pl/

  1. Ministerstwo Edukacji Narodowej

https://www.gov.pl/web/edukacja

  1. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu

https://www.oke.poznan.pl/

  1. Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego

http://www.gorzow.pl/

  1. Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Gorzowie Wlkp.

 http://www.zppp-gorzow.pl/kontakt

  1. Potral Informacyjno – Usługowy ( świadczenie 300 + )

https://empatia.mpips.gov.pl/