Wolontariat szkolny!

Akcja wolontariacka w naszej szkole! Do końca września zbierane są dary dla podopiecznych schroniska Azroki Stowarzyszenie Pomocy Zwierzętom „Azyl” – Schronisko Azorki Gorzów Wlkp.  Dary przyjmuje klasa II . #jesteśmydumni Gratulujemy uczniom takiej inicjatywy!

Badania lekarskie!

Badanie lekarskie mające na celu ocenę możliwości pobierania nauki w zawodzie fryzjer i wykonywania praktyk w pracowni fryzjerskiej odbędzie się: 16.09.br (czwartek) godz. 13:00 w sali nr 14 Obecność klasy I obowiązkowa! Osoby z klas II dostaną informacje od wychowawcy.

Deklaracja poprawkowa egzaminu AU.21

Drodzy Absolwenci, jest możliwość składania deklaracji na egzamin poprawkowy kwalifikacji AU.21. Deklaracje przyjmujemy do dnia 22.09.br w godzinach pracy sekretariatu szkoły. Po przekroczeniu tego terminu rejestracja zdającego w systemie jest niemożliwa. W razie potrzeby uzyskania więcej informacji, prosimy o kontakt z sekretariatem szkolnym.

Witajcie IA w nowej szkole!

Witaj szkoło! Witajcie IA. Nowa klasa, nowi nauczyciele, nowy budynek szkoły – dużo wrażeń na początek. Pamiętajcie, że zawsze możecie zwrócić się do nas o pomoc lub do starszych koleżanek/kolegów .