Harmonogram rekrutacji

TERMINARZ REKRUTACJI

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 WZDZ W GORZOWIE WLKP.

ROK SZKOLNY 2024_2025

 

 

Od 15 maja 2024 r. do 15 lipca 2024 r. – złożenie wniosku o przyjęcie
do szkoły

Od 21 czerwca do 15 lipca 2024 r. – uzupełnienie wniosku do szkoły o kopie świadectwa ukończenia klasy ósmej i o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty

22 lipca 2024 r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

Od 23 lipca 2024 r. do 29 lipca 2024 r. godz. 15.00 – potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginałów świadectw ukończenia szkoły
i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminów zewnętrznych.

30.07.2024 r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

30.07.2024 r. do 31.08.2024 r. – rekrutacja uzupełniająca