Informacja Dla Rodziców i Uczniów

Rodzice i uczniowie mogą zgłaszać do dyrektora szkoły zastrzeżenia i uwagi dotyczące zdalnego nauczania na adres: zswzdz@gmail.com

Post Author: Szkoła