Kontakt

Zespół Szkół Nr 1 przy WZDZ w Gorzowie Wlkp.
66-400 Gorzów Wlkp., ul. Sikorskiego 95
NIP 599-27-94-335
REGON:
– BSIS: 08112916200000
– TUF: 08112913300000
– LO: 08111431500000
tel. (95) 722 37 47

email: wzdz@gmail.com, zswzdz@zdz.gorzow.pl