Egzamin Zawodowy

1. Informacje dla zdających

https://www.oke.poznan.pl/files/cms/583/pp2017_informacje_dla_zdajacych.pdf

2. Informatory o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w poszczególnych zawodach

3.  Podstawę prawną przeprowadzania egzaminu zawodowego wg Podstawy Programowej 2017

https://www.oke.poznan.pl/cms,5433,podstawa_prawna.htm

4. Arkusze

https://www.oke.poznan.pl/cms,4155,klucze_punktowania_odpowiedzi_do_zadan_w_czesci_pisemnej_nowego_egzaminu_zawodowego.htm

5. Zwolnienia z egzaminów

https://www.oke.poznan.pl/cms,2168,zwolnienia_z_egzaminu.htm

6. Procedury – informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu

https://www.oke.poznan.pl/cms,5437,procedury_informacja_o_sposobie_organizacji_i_przeprowadzania_egzaminu.htm

7. Opłata za egzamin zawodowy

https://www.oke.poznan.pl/cms,4024,oplata_za_egzamin_zawodowy.htm

8. Przydatne strony

https://www.oke.poznan.pl https://cke.gov.pl/egzamin-zawodowy